Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij, Johnon Marketing B.V., verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Je kunt onze services gebruiken op verschillende manieren, namelijk door klant te zijn bij ons, door ons te helpen als testpersoon of doordat je graag up-to-date gehouden wil worden over alle toffe dingen die wij maken en doen. Wanneer je dit doet deel je ook persoonlijke informatie met ons. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie niet ten onrechte wordt gebruikt door derden en vinden het belangrijk dat ook jij weet wat er met jouw gegevens gebeurd.

Beveiligde site
Verwerker zal de voor nu passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens.

SSL
Onze website die je nu bezoekt, is beveiligd door middel van een SSL certificaat.  Daarnaast verzamelen en analyseren wij gegevens over je bezoek, deze gegevens worden verzameld door middel van cookies. Hiervoor verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kan je in je browser ‘cookies accepteren’ uitschakelen.

Klant
Om jou als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het van belang dat wij een aantal persoonlijke gegevens opslaan in onze systemen. Denk aan NAW-gegevens, KVK nummer en gegevens van de desbetreffende contactpersoon of -personen binnen de organisatie. Wij delen persoonlijke gegevens met bedrijven of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik en openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig zijn om:

Te voldoen aan de wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken vanoverheidsinstanties. Fraude, technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of aan te pakken. De rechten, eigendom of veiligheid van Johnson Marketing BV of onze gebruikers te beschermen, zoals vereist of toegestaan in de wet. Daarnaast is het voor de services die wij bieden belangrijk dat wij samenwerken met derden. Niet-persoonlijke gegevens kunnen daarom gedeeld worden met derden die wij vertrouwen zoals Google, Hotjar, Mailerlite, Mailchimp, Zendesk, Trello, Jira, Calendly en Oxilion.

Klanten van onze klanten
Om te zorgen dat jouw website goed functioneert, heb jij ons toestemming gegeven om gegevens van jouw klanten te verwerken, op te slaan en indien mogelijk te bewerken. Het is belangrijk om te weten dat jij als klant verantwoordelijk bent voor deze gegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en daarom kan het privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen worden doorgegeven in dit document. Wanneer de wijzigingen aanzienlijk zijn zullen wij ervoor zorgen dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt door middel van een e-mail. Eerdere versies van dit privacybeleid worden in ons archief bewaard, zodat dit ook geraadpleegd kan worden indien nodig.

Wijzigingen gegevens
Wanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens vragen wij je die zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij dit aan kunnen passen in onze administratie. Daarnaast is het mogelijk om deze gegevens één keer per jaar in te zien. Je kunt je gegevens inzien door een e-mail te sturen naar welkom@johnsonmarketing.nl.

Verwijderen gegevens
Als je geen klant meer bij ons bent of wenst om uit ons systeem gehaald te worden is het mogelijk dat je gegevens verwijdert worden. Automatisch na 5 jaar dat je geen klant meer bij ons bent worden je gegevens verwijdert uit ons systeem. Dit termijn wordt gesteld om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Het is daarnaast mogelijk dat je geen informatie meer wilt ontvangen van ons, hier kan je je via de nieuwsbrief voor uitschrijven, maar dit kan ook per mail via welkom@johnsonmarketing.nl. Het is belangrijk dat je daarbij de volgende gegevens aanlevert: NAW-gegevens en het desbetreffende e-mailadres. Je krijgt een bevestiging van uitschrijving via de mail van ons.

Meldplicht
Johnson Marketing B.V. is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Cookies

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Analytische cookies op de website

NaamGeplaatst doorVerloopt naDoeleinde
_gaGoogle Analytics2 jaarRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.